Mesaj din partea lui Dumnezeu:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“
(Ioan 3:16).
 Biserica din Klagenfurt este formată din mai multe persoane credincioase Dumnezeului şi Tatălui nostru, Creatorul universului şi omenirii, lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit pe lume pentru salvarea omenirii şi Duhului Sfânt, care a fost trimis în sprijinul nostru. Împreună formăm Biserica lui Dumnezeu care nu este reprezentată printr-o clădire, ci prin oamenii care îl recunosc pe Dumnezeu ca Tată. Activitatea noastră principală este predicarea evangheliei lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor oamenilor.
 
 


Cei 6 stâlpi ai credinţei noastre.


                          

       Sfânta Scriptură

    Biblia sau Sfânta Scriptură: Cuvântul “Biblie” provine din limba greacă şi înseamnă “carte”, descriind rareori cuvantul “bibliotecă”. Biblia nu este doar o singură carte, ci este compusă din 66 de cărţi, scrise de către circa 40 de oameni din toate clasele sociale pe parcursul a peste 1500 de ani.
                          

          Duhul Sfânt

   El este o parte din Trinitate care împuterniceşte toţi creştinii printr-o legatură spirituală constantă. Promis de Isus Hristos, are rolul de asistent, şi cum este scris în Evanghelia lui Ioan, de mângâietor.

     Ioan 14 : 16-26       Ioan 15 : 26

                          

         Rugăciunea

     Rugăciunea este dialogul direct dintre om şi Dumnezeu care poate fi asemănat cu un dialog între un tată şi fiul său. Prin rugăciune îi mulţumim lui Dumnezeu sau cerem ajutor, dar în acelaşi timp putem să ne exprimăm bucuria şi lauda noastra faţă de El. Prin aceasta recunoaştem autoritatea lui Dumnezeu.

 
                          

    Lauda şi Închinarea

     Lauda şi  închinarea sunt un instinct natural şi o nevoie de bază a fiecărui om. Omul a fost creat pentru a se închina lui Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeul şi totodată Creatorul nostru, este singurul care merită lăudat, proclamat şi adorat.

Psalm 29 : 2
                          

            Părtăşia

     În părtăşie se descoperă o altă putere. Ideea esenţială este să creştem împreună, să fim parte a unui lucru şi să ne sprijinim unii pe alţii. Biserica este caracterizată de puterea părtăşiei. Fiecare om are nevoie de o părtăşie. Pe scurt spus, noi formăm o familie mare unde oamenii se întâlnesc pentru a avea părtăşie unii cu alţii, dar în acelaşi timp fiind călăuziţi de părtăşia cu Dumnezeu.
                          

           Persoana

     Fiecare este o parte a bisericii, ca şi în comparaţia lui Petru. Fiecare este o parte a trupului lui Cristos necontând funcţia pe care o deţine. Noi vrem să tratăm fiecare persoană cu egalitate, dar totodată individual. Un corp nu poate fi format doar din mâini. Rinichii, picioarele sau inima sunt la fel de importante ca şi mâinile.

     Romani 12 : 4 - 5 1      Corinteni 12 : 20 - 27
 

Crezul


Noi credem într-un Dumnezeu care este prezent trei persoane: Dumnezeu Tatăl,
  Dumnezeu Fiul Dumnezeu Duhul Sfânt.


Mai multe informaţii

Viziuni/Proiecte

Ne concentrăm pe următoarele puncte. Pentru mai multe informaţii daţi click pe următoarele titluri.Laudă şi Închinare


Cuvântul lui Dumnezeu


Evanghelizare


Serviciul în slujba semenilor


Părtăşie
 

Orar


 
 
 


spre început
Made with love by Pfingstkirche Klagenfurt
Copyright 2014
Impressum